NOLIKUMS

IELŪDZ IGO JAPIŅŠ UN PĒTERIS APINIS:

Rīgas velofotorogainings 22. augustā

Velofotorogainings ir riteņbraukšanas orientēšanās komandu (2 dalībnieki) sporta sacensības, kur komandas noteiktā laika periodā, brīvi izvēlētā secībā Rīgā apmeklē izvietotus kontrolpunktus, kuriem piešķirtas dažādas vērtības. Sacensību dalībnieki izmanto tikai šīm sacensībām speciāli izgatavotu Rīgas karti bez ielu un vietu nosaukumiem, bez ēku numuriem. Sacensības notiks Rīgas teritorijā uz ziemeļiem no Brīvības ielas. Sacensību teritoriju norobežo Brīvības iela, Gustava Zemgala gatve, Mīlgrāvis un Daugava. Sacensību mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku punktu vērtību summu. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai un vienīgi ar velosipēdiem. Komandas, ievērojot CSN (ceļu satiksmes noteikumus), pēc brīvas izvēles apmeklē foto kontrolpunktus , fotografējas pie tiem apliecinājumam, ka KP ir atrasts. Bildē uz foto objekta fona jābūt redzamam vismaz vienam komandas dalībniekam un abiem komandas velosipēdiem, pie kuriem piestiprināts komandas numurs.

Uzmanību: lielākā daļa no kontrolpunktiem ir Rīgas pieminekļi, dekoratīvās skulptūras, piemiņas plāksnes, strūklakas, nozīmīgu iestāžu vai uzņēmumu ieejas durvis, vēsturiskas vietas, nozīmīgas ēkas un to detaļas dižkoki, tādēļ dalībniekiem ir iespējas savlaicīgi sagatavoties– tas palīdzēs vieglāk plānot distanci. Kontrolpunkti ir numurēti no 21 līdz 101, tiem ir atšķirīga vērtība, punkta vērtība ir decimālskaitlis (punktam 101 vērtība ir 10, bet punktam 33– vērtība ir 3). Punktu blīvums Vecrīgā un pilsētas centrā būs ļoti liels, taču to vērtība būs mazāka par punktiem attālāk no centra.

Pasākuma mērķis: Rīgas kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšana un orientēšanās prasmju pilnveidošana.

Organizē: Latvijas Orientēšanās federācija un Latvijas Riteņbraukšanas federācija. Galvenais tiesnesis un distanču plānošana: Pēteris Apinis

Sacensību centrs: Olimpiskais Sporta centrs (Grostonas iela 6b, Rīga). Sacensību centra shēma: šeit.

Dalībnieki: Rīgas velofotorogainingā komanda sastāv no 2 pilngadīgiem jebkura dzimuma dalībniekiem. Nepilngadīgi dalībnieki (12 – 18 gadus veci) sacensībām tiek pielaisti tikai, ja komandā kopā ar viņu startē pilngadīgs sacensību dalībnieks, ieteicams– kāds no vecākiem.

Ģimenes komandām, kurās startē vairāk par 2 dalībniekiem (bet ne vairāk par diviem pilngadīgiem dalībniekiem) par papildus samaksu tiks izsniegtas papildus kartes (karte – 4 EUR), bet ne papildus numuri, par ģimenes startu dalībniekiem organizatorus jāinformē iepriekš, bet ne vēlāķ par 18. augustu (rakstot uz e-pastu: maira@arstubiedriba.lv).

Pasākuma gaita: 

LAIKS AKTIVITĀTE
16:30 – 17:30 Reģistrācijas sacensību centrā
17:30 19:00 Komandu starts distancē
20:30 – 22:00 Dalībnieku finišs

Dalībniekiem tiks izsniegti divi numuri, viens komplekts ar fotogrāfijām, uz vienas fotogrāfiju lapas būs atzīme ar komandas nosaukumu un starta minūti. Dalībniekiem būs iespējams atstāt personiskās mantas sacensību centrā Grostonas ielā 6b.

Sacensību starts pie Olimpiskā centra konkrētā minūtē. Sacensību startā dalībnieki saņem 2 kartes ar kontrolpunktiem un sāk distanci. Distances plānošana ietilpst sacensību laikā.

Sacensību ilgums 3 stundas no starta minūtes.

Par katru nepilnu minūti, kas nokavēta pēc trim stundām dalībniekam tiek atņemta 1 punkts. Maksimāli pieļaujamais kontrollaika pārtēriņš 15 minūtes. Komandas (kaut vai viens komandas dalībnieks), kas pārtērējuši vairāk par 15 minūtēm, tiek diskvalificēti.

Uzmanību sacensību dalībniekiem: 

Uzmanību: Pārvietojoties trasē, dalībniekiem obligāti jālieto velo aizsargķivere un jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi. Dalībniekiem, kas startēs pēc 18.20 velosipēdiem jābūt aprīkotiem ar gaismu un atstarotājiem.

Finišs pie Olimpiskā centra vienlaikus abiem komandas dalībniekiem.

Sacensību vērtēšana un apbalvošana. Visu sacensību dalībnieku digitālos fotouzņēmumus  sacensību tiesneši izvērtēs līdz 26. augustam. Provizoriskie rezultāti tiks publicēti mājas lapā http://velofoto.lof.lv/.

Uzvarētāju apbalvošana notiks Latvijas Riteņbraucēju Vienības velobraucienā 6. septembrī. Apbalvošanu veiks IGO JAPIŅŠ. Balvas būs nopietnas!

Komandu grupas: MO, WO, XO – kungu, dāmu, jauktās atklātās un MV, WV, XV – kungu, dāmu, jauktās veterānu. Veterānu komandās abi dalībnieki vecāki par 55 (pilniem) gadiem. Dalībnieku vecums noteikts uz sacensību  dienu (22.08.2015.)

Karte: speciāli rogainingam sagatavota 2015. gadā ar JĀŅASĒTAS atbalstu. Par mērogu dalībnieki tiks informēti 5 minūtes pirms starta.

Pieteikšanās:

Tiešsaistē http://velofoto.lof.lv/pieteikumi/

Ievadot reģistrācijas datus, dalībnieki dod savu piekrišanu rīkotājiem iekļaut tos LOF dalībnieku datu bāzē un publicēt dalībnieku vārdus LOF interneta vietnē. Reģistrācijā sniegtā informācija netiks izmantota citiem mērķiem kā vien sacensību rīkošanai un kontaktiem ar dalībniekiem pirms vai pēc sacensībām.

Dalības maksa (komandai):

Reģistrācijas laiks Maksa
01.08.15 – 10.08.15 10 EUR
11.08.15 – 17.08.15` 15 EUR
18.08.15 – 22.08.15 20 EUR

Piesakoties noteiktajā termiņā, dalības maksa jāpārskaita uz Latvijas Orientēšanās federācijas kontu vai jāmaksā sacensību dienā.

LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS FEDERĀCIJA

Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, Latvia
Reģ.Nr.: 40008021960
Banka: DnB Banka
SWIFT: RIKO LV 2X
IBAN: LV14RIKO0002013111372

Pieteikšanās sacensību dienā ar samaksu skaidrā naudā– 25 Euro.

Uzmanību: paredzamais maksimālais komandu skaits 200 komandas, iespējama reģistrēšanās pārtraukšana.

Dalības maksa nodrošina startu sacensībās, numurus komandai, karti katram dalībniekam, dzirdināšanas punktu starta– finiša ēkā, diplomus un piemiņas balvas godalgoto vietu ieguvējiem un citus organizatoriskos izdevumus.

Uzmanību!  Dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu. Distanci iespējams veikt, nepakļaujot veselību un dzīvību briesmām. Jebkuri riski, ko uzņemas dalībnieki, ir pašu dalībnieku atbildība. Ceļu satiksmes noteikumu ievērošana sacensību laikā ir obligāts noteikums.

CITA INFORMĀCIJA

Maira Sudraba, t. 29335984

 

maira@arstubiedriba.lv